هوووووووو

اومدم بخورمتون👻🎃

یاه یاه یاه(خنده شیطانی)🧟‍♀🧛‍♀

وجی رو هم خوردم👻(خاک تو مخ بچت کنن یعنی چی وجی رو خوردم 😐)عه پریدی وسط ترسوندنم😐

عاقا اصلا وجی منو خورد خوب شد؟😐(عاره خوبه👻)

خب خب اگه گفتین چ روزیه

خب شما که نمیتونین‌بگین خودم میگم(ن من میگم هالویینه🕷🕸)

بعله😐

خب همونجور ک وجی گفت هالووینه👻🏚

 

پس هپی مپی هالووین🎃🕸

 

خب ببینم کیا خاطره باحال دارن از هالووین؟ 

 

از اونجایی که بیکارم منتظر خاطراتتون هستم

خودمم اون وسطا از خاطرات خودم میگم🔮

خب دیگه حرفی نیست میتونید برید🎃🕸

 

ن ن صبر کنین اول برین ادامه یه چند تا عکس اوردم براتون اونارو که دیدین تشریف ببرین😐حواستون باشه دارین میرین ادامه از اون گوشه کنارا خفاشی خوناشامی مومیایی چیزی در نیاد از من گفتن بود🕸

آخودا چ نازه 😍(🎃

قیافه کت رو نگا😂

اخی 😍😂

ست پروفایل👆👇

😍😍